• info@ishtar.org
  • 02187715000

قوانین و مقررات

الف) اطلاعات هویتی پرداختی

  • پرداخت کننده باید اطلاعات هویتی خود شامل موارد ذیل را به صورت کامل درج نماید :

نام و نام خانوادگی / نام شخصیت حقوقی

کد ملی / شناسه ملی

شماره شناسنامه / شماره ثبت

شناسه پرداخت اختصاصی

توضیحات پرداختی

 

  • در صورت عدم دریافت شناسه پرداخت طی تماس با شماره 02187715000 واحد بازرگانی نسبت به اخذ کد شناسه پرداخت اقدام نماید.
  • تعیین نوع و محل تسویه وجوه پرداختی توسط مشتریان ، پس از انجام بررسی حسابهای فی مابین توسط بازارنهاده ایشتار انجام خواهد شد .
  • در صورتیکه پس از پرداخت وجه بعنوان پیش پرداخت ، مشتری درخواست کنسلی سفارش را به بازار نهاده ایشتار ارائه نماید ، کنسل شدن سفارش منوط به بررسی و تایید بازار نهاده ایشتار خواهد بود .
  • استرداد وجوهی که به اشتباه پرداخت شده و یا اضافه پرداخت مشتریان ، پس از بررسی و احراز اشتباه یا اضافه پرداخت و انجام مراحل اداری و مالی ، صرفا به حساب مبداء پرداخت کننده انجام خواهد شد .

ب) در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر هیچگونه مسئولیتی متوجه تعاونی بازار نهاده ایشتار نخواهد بود .

1- بروز هرگونه مشکل در رسید پرداخت که خارج از کنترل بازار نهاده ایشتار باشد .

2- درصورت هرگونه اشتباه یا اضافه پرداخت از طرف مشتریان ، بازار نهاده ایشتار مسئولیت هیچگونه خسارت یا هزینه ای ناشی از استرداد وجوه مذکور که پس از احراز صحت آن و طی مراحل اداری و مالی صورت می پذیرد را نخواهد داشت .

3- بروز هر گونه مشکلی در مسیر پرداخت که خارج از کنترل بازار نهاده ایشتار باشد . مثل عدم کار کردن لینک ارسال شده و یا مشکل در سایت دریافت کننده مبلغ .

4- اشتباه در وارد کردن اطلاعات تماس خود در فرم پرداخت آنلاین شامل شناسه پرداخت اختصاصی و کد/شناسه ملی .

5- محاسبه اشتباه و واریز مبلغ ریالی نادرست .

6- اشتباه در وارد کردن اطلاعات مربوط به پرداخت آنلاین یا وجود ابهام در آن .

 

بهترین ها برای شماست

برخی همکاران

در تماس باشید

تماس با من

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است

ساعات کار :

شنبه تا چهارشنبه 8:00 تا 17:00

تلفن :

03133333333
همراه : 0910000000

آدرس :

اصفهان
خیابان بزرگمهر